Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 913
2014-03-27

RADA MIASTA
TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
w terminie 27.03 – 3.04

3 kwietnia
godz. 15.30 Komisja Kultury i Sportu (Mała Sala Sesyjna)

DYŻUR RADNEGO
3.04 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur pełnić będzie radny Marek Dudek

27 marca o godz. 9.00  odbyły się obrady XLIII sesji Rady Miasta Chorzów. Radni podjęli następujące uchwały:
1.    o zmianie uchwały Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2014.
2.    o zmianie uchwały Nr XL/753/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.
3.     w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie miasta Chorzów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
4.    w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.
5.    w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Chorzowa.
6.    w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim zabytkowego ogrodzenia kościoła Parafii św. Barbary zlokalizowanego przy ul.3 Maja 18 w Chorzowie.
7.    w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim elewacji południowej probostwa Parafii pw. św. Józefa zlokalizowanego przy ul. Łagiewnickiej 17 w Chorzowie.
8.     w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim ogrodzenia kościoła im. ks. Marcina Lutra, przy ul. Powstańców 13 w Chorzowie.
9.    w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji ściany południowej kamienicy, przy ul. Wolności 44 w Chorzowie.
10.    w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim renowacji elewacji wieży kościoła pw. Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa zlokalizowanego przy ul. Długiej 32 w Chorzowie.
11.    w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na ukończeniu robót konserwatorskich dachu kościoła nad kaplicami bocznymi i klatką schodową oraz klatką schodową z iglicą wraz czyszczeniem elewacji pomiędzy dachem prezbiterium a dachem niższej kaplicy z iglicą kościoła pw. św. Marii Magdaleny przy ul. Bożogrobców 31 w Chorzowie.
12.    w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu kaplicy cmentarnej, zlokalizowanej przy ul. Cmentarnej w Chorzowie.
13.    w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich remontu elewacji pierścienia głównego budynku Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, zlokalizowanego przy Alei Planetarium 4 w Chorzowie.
14.    sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim  organów kościoła zlokalizowanego przy ul. Łagiewnickiej 17 w Chorzowie.
15.    w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających hydroizolacji w obrębie ścian i schodów probostwa Parafii pw. św. Antoniego zlokalizowanego przy ul.Kopernika 1 w Chorzowie.
16.    sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim elewacji ceglanej części prawej nawy głównej kościoła pw. WNMP przy ul. Farnej 3 w Chorzowie.
17.    w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich  dachu budynku, zlokalizowanego przy pl. św.Jana 3 w Chorzowie.
18.    w sprawie uchylenia uchwały XXXVI/669/13 Rady Miasta z dnia 5 września 2013 r. o zabezpieczenia wkładu własnego przez Miasto Chorzów umożliwiającego ubieganie się o dofinansowanie projektu rewitalizacji obiektu byłej hali elektrowni (siłowni) dawnej „Królewskiej Huty” przy ul. Metalowców w Chorzowie finansowego ze środków mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego mechanizmu finansowego oraz budżetu.
19.    o zmianie uchwały Rady Miasta Nr XXVII/474/08 z dnia 25.09.2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
20.    w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/151/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2011 r.
21.    w sprawie przejęcia na własność gminy Chorzów pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie Miasta Chorzów.
22.    w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej.
23.    w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej.
24.    w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej – ul. Lwowskiej.
25.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej.
26.    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego.
27.    w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta Chorzów.
28.    w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Chorzów do wystawienia weksla in blanco dla zabezpieczenia dotacji udzielonej przez NFOŚiGW w Warszawie w ramach Programu „KAWKA”.


AKTUALNOŚCI

Blisko 3000 ofert pracy
Po raz 28 odbyły się w Chorzowie Targi Pracy. W tym roku w imprezie uczestniczyło ponad 90 wystawców. Dla poszukujących pracy przygotowano blisko 3000 ofert pracy w kraju i za granicą. Oferta polska obejmowała 1365 posad.  Najwięcej szans na znalezienie posady mieli specjaliści branży technicznej, nauczyciele języków obcych oraz osoby władające językami obcymi. Na nich czekało około 300 miejsc pracy. 200 wakatów było dla pracowników branży usługowej: sprzedawców, kelnerów, kucharzy, pracowników ochrony czy monterów wod-kan. Problemu ze znalezieniem zatrudnienia nie mają też budowlańcy. Najczęściej poszukiwani są murarze, dekarze, brukarze, hydraulicy oraz monterzy ocieplenia budynków. Podczas targów zaprezentowano również ofertę dla osób Niepełnosprawnych, łącznie 200 miejsc. Tyle samo ofert przygotowano dla młodzieży. Wolne miejsca dla pracowników pracy sezonowej są m.in. w działach obsługi klienta, cukierniach, restauracjach i kawiarniach czy magazynach.
Zatrudnienie za granica oferowało 18 wystawców.  Łącznie na bezrobotnych czekało 1400 miejsc pracy  w Irlandii, Holandii, Austrii, Belgii, Finlandii, Hiszpanii, Czechach, Norwegii, Szwecji, Słowacji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i Niemczech. Wśród ofert było 50 stanowisk, które kierowane były do osób bez znajomości języka obcego. Targi pracy od lat cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko bezrobotnych mieszkańców Chorzowa, bowiem dla pracujących osób impreza daje możliwość znalezienia lepszej posady.


Zakończono kolejny etap budowy przy ul. Pudlerskiej
21 marca przy u. Pudlerskiej odbyła się ceremonia uroczystego zawieszenia wiechy. To oznacza, że ZK "PGM" zakończył kolejny etap budowy nowego budynku mieszkalnego w Chorzowie. Gotowy jest już strop nad ostatnią kondygnacją. Pracę rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Na początku marca ruszyły prace murowania ścianek kolankowych, niezbędnych do rozpoczęcia robót dachowych. Właśnie je ukończono. Trwają także prace wewnątrz budynku, na ukończeniu jest montaż okien. Na parterze stoją już ścianki działowe, zainstalowano też przewody wentylacyjne. Rozpoczęto właśnie montaż instalacji C.O. Dom posiadać będzie 4 kondygnacje nadziemne i pełnić będzie wyłącznie funkcję mieszkalną. Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkań to 1060 m2. W budynku znajdzie się 19 mieszkań - każde wyposażone  w łazienkę i WC. Dwa mieszkania na parterze przystosowane będą dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony będzie w instalację elektryczną, wod.-kan. oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zasilaną z ciepłociągowej sieci miejskiej. Ponadto obiekt zostanie wyposażony w wewnętrzne sieci teletechniczne dla potrzeb podpięcia do ogólnodostępnych sieci telewizyjnej, internetowej i telefonicznej.


Straż miejska ujęła handlarzy nielegalnych papierosów
W środę 26 marca około godziny 10.00 Straż Miejska z Chorzowa, podczas patrolu rejonu targowiska Barska - Kalidego ujęła dwie osoby, które handlowały papierosami bez polskich znaków akcyzy. Mężczyźni w wieku 20 i 23 lat posiadali przy sobie ponad 40 paczek papierosów. Okazało się, że jeden z zatrzymanych to poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Tarnowskich Górach. Mężczyźni zostali przekazani policji.


100. rocznica urodzin ks. Machy
Muzeum w Chorzowie uroczyście otwarto wystawę „Życzeniem moim było pracować dla Niego…”. Jest to ekspozycja przygotowana z okazji setnej rocznicy urodzin ks. Jana Machy.
Ksiądz Jan macha urodził się 18 stycznia 1914 w Starym. 10 września objął stanowisko wikarego przy kościele parafialnym św. Józefa w Rudzie Śl. Tam nawiązał łączność z tajną organizacją i rozwinął ożywioną działalność charytatywną wśród rodzin polskich, dotkniętych skutkami i okupacji. Po licznych aresztowaniach w grudniu 1940 roku gestapo zwróciło również na niego baczną uwagę. W przemyconym z mysłowickiego obozu liście do swoich rodziców pisał później kleryk Joachim Guertler, że ks. Macha „w Zielone Świątki 1941 roku był wezwany do gestapo, ale go puścili, bo jeszcze nie mieli wszystkich dowodów w ręce i aresztowali go na gorącym uczynku, jak miał spotkanie w Katowicach". Nastąpiło to 5 września 1941. Znaleziono przy nim sprawozdanie z czerwcowej akcji charytatywnej z wyszczególnieniem Rudy, Orzegowa, Goduli, Lipin, Nowego Bytomia, Chropaczowa i Łagiewnik. Po zastosowaniu odpowiedniego przesłuchania umieszczono go w obozie przejściowym w Mysłowicach. 17 lipca 1942 odbyła się przed sądem doraźnym w Katowicach krótka rozprawa, na której ks. Macha i wspomniany już kleryk Guertler skazani zostali na śmierć przez ścięcie. Wyrok wykonano 3 grudnia 1942 w więzieniu katowickim. W 2013 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. (Encyklopedia wiedzy o Kościele Katolickim na Śląsku)

Wypłata zawieszonych emerytur
Z dniem 19 lutego 2014r. wchodzą w życie przepisy pozwalające na wypłatę emerytur, które były zawieszone od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r., a przyczyną zawieszenia było kontynuowanie zatrudnienia podjętego przed przejściem na emeryturę.
Wypłata zawieszonej emerytury za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. przysługuje osobom, które prawo do tej emerytury nabyły przed dniem 1 stycznia 2011 r. (np. w  roku 2008 czy 2010), a wypłata została zawieszona od 1 października 2011 r., w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.
Więcej informacji na: http://chorzow.eu/aktualnosci/2349-wyplata-zawieszonych-emerytur.html
źródło: ZUS Chorzów


Bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne
 „Badam się, więc mam pewność” – pod tym hasłem rozpoczął się Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Jak co roku, Polki będą mogły skorzystać z pakietu bezpłatnych badań. Na cytologię zapraszamy panie w wieku od 25 do 59 lat, które są aktualnie objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ. Z bezpłatnego badania mammograficznego skorzystać mogą kobiety w wieku 50 – 69 lat (decyduje rok urodzenia), które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały badania mammograficznego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Adresy placówek objętych programem znajdują się na stronie www.rakszyjki.org i www.raksutka.org w zakładce „Gdzie się badać”.


Bezpłatne szkolenia dla mikroprzedsiębiorców
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chorzowie oraz Powiatowy Urząd Pracy zapraszają przedsiębiorców oraz ich pracowników do udziału w projekcie Wsparcie dla chorzowskich mikroprzedsiębiorców Poddziałanie 8.1.1 PO KL.
Czas trwania projektu: 1 grudnia 2013r. - 31 sierpnia 2014r.
Formy wsparcia:
1. Doradztwo wstępne - indywidualne: zagadnienia z zakresu marketingu, promocji, finansów, podatków, źródeł finansowania działalności gospodarczej itp.
2. Szkolenia do wyboru (każde szkolenie 60 godzin):
- Księgowość w mikroprzedsiębiorstwach
- Marketing dla mikroprzedsiębiorstw
- Pozyskiwanie funduszy na rozwój mikroprzedsiębiorstwa
3. Doradztwo końcowe - grupowe
Więcej informacji na: http://chorzow.eu/aktualnosci/2246-bezplatne-szkolenia-dla-mikroprzedsiebiorcow.html


Mieszkańcy Chorzowa otrzymują smsy z informacjami o zagrożeniach, awariach i ...imprezach
Urząd Miasta uruchomił usługę wysyłania bezpłatnych sms-ów z informacjami o tym, co dzieje się w mieście. Dzięki krótkim wiadomościom tekstowym chorzowianie zarejestrowani w bazie na bieżąco są informowani o zagrożeniach, awariach czy wydarzeniach kulturalnych i sportowych. By otrzymywać smsy z informacjami trzeba wysłać jednego smsa na numer telefonu 882 192 000 w treści wpisując: „zapisz mnie” .  W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania z usługi. Pod ten sam numer należy wysłać sms o treści „wypisz mnie”. SMS systemu Chorzów INFO są darmowe. Mieszkańcy płacą tylko raz, wysyłając smsa rejestrującego w systemie (koszt zgodnie z podstawową stawką operatora). Korzyści dla użytkownika: - otrzymywanie aktualnych informacji o tym co dzieje się w Chorzowie - możliwość właściwej reakcji, zwłaszcza w przypadku informacji o zagrożeniach - rejestrując się, można pełniej uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności . Obok strony internetowej urzędu: www.chorzow.eu , profilu na facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na twitterze: https://twitter.com/UMChorzow to kolejna elektroniczna usługa, która umożliwia bezpośredni i szybki kontakt z mieszkańcami i zwiększa dostępność do informacji o mieście. 


Dyżur Pełnomocnika Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych spotykać się będzie z mieszkańcami Chorzowa:
- w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w każdy wtorek w godz. 11 -13
- w Urzędzie Miasta w Chorzowie przy ul. Rynek 1(Mała Sala Sesyjna) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 12 – 14.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Bytkowskiej 15 (teren bazy PTS ALBA Sp. z o.o.), działa w pełnym zakresie. Od 8 lipca mieszkańcy Chorzowa mogą dostarczać odpady do punktu bezpłatnie. PSZOK jest czynny w poniedziałek, środę, piątek w godz. 10:00 -18:00 oraz w soboty 10:00 - 16:00.

Harmonogram zbiórki odpadów
Harmonogram zbiórki odpadów dostępny na stronie PTS ALBA z Chorzowa: http://www.chorzow.alba.com.pl/main/index.html

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Latem ubiegłego roku, od podpisania listu intencyjnego, rozpoczęła się współpraca Chorzowa z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. PAIiIZ S.A. jest spółką powołaną przez Skarb Państwa dla wprowadzania inwestorów zagranicznych na polski rynek, a także kreowania pozytywnego wizerunku Polski w świecie, oraz promocji polskich produktów i usług.
Nadrzędnym celem rodzącej się współpracy jest promocja gospodarcza Chorzowa w kraju i zagranicą, która ma przyciągnąć do naszego miasta poważnych inwestorów. Urząd Miasta stale pracuje nad przygotowaniem kolejnych terenów , tak aby stały się one jak najbardziej atrakcyjne i łatwe do zagospodarowania. Jednocześnie rozszerzana jest promocja potencjału gospodarczego Chorzowa, czego przejawem jest również współpraca z PAIiIZ. W tym tygodniu podpisano stosowne porozumienie, które przewiduje przekazywanie PAIiIZ, w celu dalszej promocji, aktualnej oferty inwestycyjnej i wyselekcjonowanych informacji o chorzowskim biznesie, które mają szansę trafić do zagranicznych odbiorców.

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Budżet obywatelski: spotkania z mieszkańcami
Prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala serdecznie zaprasza mieszkańców Centrum na doroczne spotkanie poświęcone najważniejszym sprawom i problemom tej dzielnicy.
Proponowane tematy spotkania:
- plany inwestycyjne w tej części miasta,
- realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku,
- bezpieczeństwo,
- problemy mieszkańców
W spotkaniu, oprócz prezydenta wezmą udział przedstawiciele wydziałów Urzędu Miasta odpowiedzialnych za inwestycje oraz szefowie MZUiM, PGM i Straży Miejskiej
Terminy spotkań:
 -Centrum (granice: tory kolejowe – DTŚ  - ul. BoWID)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41
31.03.2014 r. (poniedziałek)  godz. 17.00
- Klimzowiec
Miejsce: Zespół Szkół Sportowych  przy ul. Ryszki 55
3.04.2014 r. (czwartek)   godz. 17.00
- Chorzów Batory
Miejsce: III LO  przy ul. Farnej 7
7.04.2014 r.(poniedziałek) godz. 17.00


Chorzowski Maraton Komputerowy dla Seniorów
W poniedziałek, 31 marca rusza tygodniowy Chorzowski Maraton Komputerowy dla Seniorów. W kilku placówkach na terenie miasta każda osoba starsza, która dotąd nie miała okazji spróbować swoich sił w obsłudze komputera czy internetu, będzie mogła zrobić to pod okiem wolontariuszy z doświadczeniem w szkoleniu seniorów. I to za darmo! Choć w Chorzowie ilość osób starszych posługująca się komputerem wzrasta, podobnie jak ilość osób biorących udział w kursach komputerowych (organizowanych bezpłatnie m.in. przez Chorzowską Strefę Wolontariatu, np. w piątki od godz. 12 do 14 w siedzibie strefy przy ul. Powstańców 70/3) to wielu seniorów nadal nie miała okazji nauczyć się, m.in. bezpiecznego poruszania się w sieci. Akcja organizowana jest po to, by mogli przyjść i sprawdzić, że "nie taki komputer straszny, jak go malują". Tygodniowy maraton odbędzie się w kilku placówkach na terenie miasta. Każde spotkanie ma charakter otwarty - wstęp jest wolny.
31. 03. 2014 r. godz. 12 - 15, Centrum Inicjatyw Społecznych, ul. 3 - go Maja 18
01. 04. 2014 r. godz. 12 - 15, Centrum Inicjatyw Społecznych, ul. 3 - go Maja 18
02. 04. 2014 r. godz. 16 - 17, Miejski Dom Kultury „Batory”, ul. S. Batorego 6
03. 04. 2014 r. godz. 14 - 14, II Liceum Ogólnokształcące im. J. Ligonia ul 3 - go Maja 22
04. 04. 2014 r., godz. 12 - 14, Chorzowska Strefa Wolontariatu, ul. Powstańców 70/3
05. 04. 2014 r., godz. 16 - 18, Chorzowska Strefa Wolontariatu, ul. Powstańców 70/ 3
Kontakt: Magdalena Sekuła, tel. 505 897 525


Rusza 6. Chorzowski Festiwal Nauki
Jak działa wóz transmisyjny, jak geny i mrówki rozwiązują problemy i jak powstaje prognoza pogody – to tylko niektóre z zagadnień, na które znają odpowiedź wykładowcy tegorocznego Chorzowskiego Festiwalu Nauki. Doświadczenia, eksperymenty, pokazy i wykłady – to wszystko w ramach Wielkiego Święta Nauki. Inauguracja 6. edycji festiwalu już 31 marca w Chorzowskim Centrum Kultury. Szczegółowy program na stronie internetowej  http://www.festiwalnauki.chorzow.eu/
Spotkanie seniorów z chorzowskimi sportowcami
31 marca Chorzowska Strefa Wolontariatu i II Liceum Ogólnokształcące im. J. Ligonia organizują spotkanie seniorów z chorzowskimi sportowcami (piłkarze Ruchu Chorzów, koszykarze, piłkarki ręczne, lekkoatleci, rugbyści). W pierwszej części spotkania będzie okazja do rozmowy i poznania kulis wyczynowego uprawiania sportu, w drugiej - wspólne, aktywne spędzenie czasu. W planach, m.in. konkurs w rzutach do kosza. Spotkanie odbędzie się w II LO (ul. 3 - go Maja 22). Start godz. 15. Wstęp wolny!


Międzynarodowe Targi Turystyki
Szukasz pomysłu na wakacyjny wyjazd? Nie wiesz gdzie spędzić majówkę? Tysiące ciekawych ofert znajdziesz na XX Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego.  Jak co roku na zwiedzających czekać będą wystawcy z całego świata. Program obfituje także w liczne imprezy towarzyszące - planujący podróże będą mogli wziąć udział m.in. w lekcjach gotowania, spotkaniach z artystami i warsztatach tanecznych. Jubileuszowa edycja targów rozpocznie się 28 marca w pawilonie 3, przy ul. Targowej 27 w Chorzowie i potrwa 3 dni. 


Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3
28.03 godz. 17.30 i 20.00 Tajemna ekstaza – spektakl Amatorskiego Teatru „Reduta Śląska”
29.03 godz. 18.00 Wspomnienie z przedmieścia – spektakl Amatorskiego Teatru „Reduta Śląska”
30.03 godz. 16.00 Fabryka zabawek – spektakl dla dzieci
31.03 godz. 9.30 VI Chorzowski Festiwal Nauki – inauguracja
31.03 godz. 18.00 Słowa – recital Roberta Talarczyka, inauguracja III Festiwalu Małych Form Artystycznych
1-2.04 III Festiwal Małych Forma Artystycznych – przesłuchania finałowe
2.04 godz. 18.00 III Festiwal Małych Forma Artystycznych – rozdanie nagród
3.04 godz. 18.00 III Festiwal Małych Forma Artystycznych – impreza towarzysząca Taki Festiwal pamiętamy IV LO

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
29.03 godz.10.00 Przygoda kapryśnej królewny – spektakl Bajkowych Skarbków Śląska
29.03 godz. 11.00 Rodzinny Poranek Teatralny – warsztaty plastyczne

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
28.03 godz. 20.00 Beath Hart  - koncert
29.03 godz. 15.00 Spotkanie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Razem”
31.03 godz. 17.00 Nieść radośc wszystkim wokół – występ uczestników konkursu Gimnazjum nr 2

Miejska Galeria Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3
Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach 31.03 – 22.04 na wystawę rzeźby ceramicznej Grażyny Płocicy „Zajrzyj do wnętrza”. Wernisaż odbędzie się 31 marca o godz. 17.00 Galeria czynna jest pn. - pt. w godz. 10.00 - 18.00. Wstęp wolny.

CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy mieszkańców do odwiedzania naszej strony internetowej www.chorzow.eu, profilu na Facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na Twitterze https://twitter.com/UMChorzow
Zapraszamy do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl
Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć