Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 928
2014-08-22

RADA MIASTA
TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
w terminie 22.8 – 28.8


26 sierpnia
godz. 7:30 Komisja Rewizyjna
godz. 15.00 Komisja Zdrowia
godz. 15.30 Komisja Edukacji
godz. 15:30 Komisja Infrastruktury i Funduszy Unijnych
godz. 16.00 Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
godz. 16.00 Komisja Rodziny i Pomocy Społecznej

27 sierpnia
godz. 16.30 Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta

DYŻUR RADNEGO
28.08 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur pełnić będzie radny Ryszard Sadłoń

28 sierpnia o godz. 9.00 rozpoczną się obrady XLVIII sesji Rady Miasta Chorzów.
W porządku obrad, m.in:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/ 899 / 14 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2014.
2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2014.
3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/753/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej łącznej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/904/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości albo w części lub odraczania albo rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają miastu Chorzów lub jego jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną jak i wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/876/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2014 rok z przeznaczeniem na Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie – wykonanie termomodernizacji budynku zmienionej uchwałą Nr XLVI/901/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie uchwały Nr XLV/876/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2014 rok z przeznaczeniem na Modernizację dachu Teatru Rozrywki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Chorzów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia opłaty za pobyt w hostelu Ośrodka Wsparcia Rodziny z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Siemianowickiej 58.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Chorzowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania skwerowi przy ulicy Stefana Batorego w Chorzowie imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Nomiarki na granicy ze Świętochłowicami.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXV/156/91 z dnia 19 czerwca 1991r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub zarządzie miasta.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzów na lata 2014-2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Tramwaje Śląskie S.A. wkładu w postaci aportu rzeczowego składającego się z torowiska tramwajowego, położonego w Chorzowie przy ul. Wolności wraz z trakcją tramwajową na pokrycie akcji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie i ich pokrycie aportem w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy Placu Piastowskim i za ul. Kadecką 5.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie i ich pokrycie aportem w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. 3 Maja.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Tęczowej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Miłej.


AKTUALNOŚCI

Chorzów będzie miał monitoring
Kilkanaście kamer w dziesięciu miejscach Chorzowa wkrótce będzie strzegło bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto zakończyło właśnie postępowanie przetargowe, podczas którego wybrano wykonawcę. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 3S z Katowic. Lokalizacje wybrano na podstawie analizy zagrożeń wykazanej przez chorzowską policję i straż miejską.
Pierwsze kamery pojawią się na: skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Alei BoWiD, ul. 11-go Listopada i Placu Mickiewicza, ul. Stefana Batorego i Czempiela, ul. Strzelców Bytomskich i Wolności, ul. Katowickiej i 3-go Maja, ul. 3-go Maja, Janasa i Styczyńskiego, ul. Gałeczki i Ryszki oraz przy ul. Wolności (widok od strony Poczty Polskiej i od ul. Sobieskiego w kierunku Świętochłowic), a także na Rynku. System będzie jednak sukcesywnie rozbudowywany o kolejne urządzenia. Kolejne kamery będą instalowane np. w okolicach podziemnych przejść. Monitoring miejski obsługiwany będzie przez pracowników Straży Miejskiej, Policji i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Akcja "uwalniania" miejsc dla niepełnosprawnych
Możliwość przejażdżki wózkiem inwalidzkim – z taką nietypową propozycją spotkali się kierowcy, którzy bezprawnie zaparkowali na miejscu dla osób niepełnosprawnych. 14 sierpnia przed jednym z chorzowskich marketów funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, chorzowskiej drogówki  i straży miejskiej wraz z przedstawicielem Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego przeprowadzili akcję "uwalniania" miejsc dla niepełnosprawnych. ziałania, mające na celu „zdyscyplinowanie” kierowców, zbiegły się z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących kart parkingowych dla niepełnosprawnych. Zgodnie z nowelizacją, karty przestały być bezterminowe. Wprowadzono także wysokie kary - do 2 tys. złotych za posługiwanie się dokumentem przez osoby nieuprawnione.

Defibrylator w Chorzowskim Centrum Kultury
 „1.Wezwij pogotowie. 2. Zdejmij ubranie. 3. Naklej elektrody” – usłyszeli pracownicy Chorzowskiego Centrum Kultury podczas szkolenia dot. udzielania pierwszej pomocy. Choć zasady są im doskonale znane, po raz pierwszy mieli okazję wysłuchać ich z głośnika defibrylatora. Od teraz zautomatyzowane urządzenie dostępne będzie w portierni placówki, którą na co dzień odwiedza wielu chorzowian. To kolejny, po gmachu urzędu, punkt w mieście wyposażony w sprzęt przydatny do przeprowadzenia akcji ratunkowej przed przyjazdem pogotowia. Na co dzień dysponują nim także funkcjonariusze chorzowskiej Straży Miejskiej.

Zabytkowy budynek z nowym zegarem
Nie będzie miał litości - każde spóźnienie odmierzy co do sekundy! Choć licealistom nie spieszno do powrotu do szkolnej rzeczywistości, on bezwzględnie odlicza minuty do pierwszego dzwonka… Odrestaurowany zegar wisi już na wieży gmachu IV LO im. Marii Skłodowskiej – Curie. Do niedawna mogliśmy jedynie obserwować ślady po jego tarczach. Po gruntownym remoncie budynku, zegar wrócił na swoje miejsce. Jego wygląd nawiązuje do historycznej elewacji obiektu. Niestety nie zachowały się elementy historyczne dawnego mechanizmu. Instalacja zegara to kolejny etap renowacji jednego z najbardziej reprezentacyjnych gmachów szkolnych Chorzowa. W przyszłym roku planowany jest remont tylnej części szkoły, m.in. odświeżona zostanie elewacja.

Plebiscyt „Aktywny 60+” - pomóż nam znaleźć seniorów z pasją
Wielkimi krokami zbliża się kolejna aktualizacja programu „Chorzów 60+”. W istniejącej ofercie znajdą się kolejne rabaty i zniżki dla posiadaczy karty programu, których jest już 10 tysięcy. To jednak nie koniec: właśnie rusza plebiscyt „Aktywny 60+”. Znasz seniora, który ma nietypowe hobby, udziela się w lokalnej społeczności, uwielbia uprawiać sport, lub jest wspaniałym dziadkiem? Zgłoś go do plebiscytu „Aktywny 60+”.  Od 25.08.2014r. do 12.09.2014r. można zgłaszać kandydatury na specjalnych drukach dostępnych w Urzędzie Miasta (ul. Rynek 1), w siedzibie Chorzowskiej Strefy Wolontariatu (ul. Powstańców 70 / 3) i Centrum Inicjatyw Społecznych (ul. 3 - go Maja 18). Formularze można także pobrać ze stron www.strefa.chorzow.eu i www.chorzow.eu. W kolejnym etapie komisja wybierze 10 kandydatów, na których każdy chorzowianin będzie mógł zagłosować. Wyniki plebiscytu poznamy 24.10.2014r. w czasie gali programu „Chorzów 60+”, która odbędzie się w Chorzowskim Centrum Kultury.

Dyżur Pełnomocnika Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych spotykać się będzie z mieszkańcami Chorzowa:
- w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w każdy wtorek w godz. 11 -13
- w Urzędzie Miasta w Chorzowie przy ul. Rynek 1(Mała Sala Sesyjna) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 12 – 14.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Bytkowskiej 15 (teren bazy PTS ALBA Sp. z o.o.), działa w pełnym zakresie. Od 8 lipca mieszkańcy Chorzowa mogą dostarczać odpady do punktu bezpłatnie. PSZOK jest czynny w poniedziałek, środę, piątek w godz. 10:00 -18:00 oraz w soboty 10:00 - 16:00.

Harmonogram zbiórki odpadów
Harmonogram zbiórki odpadów dostępny na stronie PTS ALBA z Chorzowa: http://www.chorzow.alba.com.pl/main/index.html

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Repertuar Chorzowskiego Teatru Ogrodowego
W sierpniu teren dawnej kopalni „Król” zamieni się w teatralną scenę.  Pod szybem Prezydent odbędą się spektakle, warsztaty plastyczne oraz pokaz czeskich filmów. Jako pierwszy na deskach  Chorzowskiego Teatru Ogrodowego wystąpi warszawski Teatr Montownia z przedstawieniem „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o teatrze, a boicie się zapytać”. Podczas 8 edycji przeglądu na scenie zobaczymy także aktorów Teatru Nowego z Zabrza, Teatru Ludowego z Krakowa, Teatru Korez z Katowic i Kancelarii Artystycznej Faro z Krakowa. Chorzowskie święto teatru zakończy impreza taneczna w stylu retro. Przegląd będzie także doskonałą okazją do wspięcia się wieżę szybu Prezydent. Z ponad 30 metrów można podziwiać panoramę Chorzowa i okolicznych miast.

Repertuar:
22 sierpnia o 21:00
Teatr Nowy (Zabrze)
Związek otwarty Dario Fo i Franca Rame
23 sierpnia o 15:00
Chorzowski Teatrzyk Ogródkowy Teatr Gry i Ludzie, Takie sobie bajeczki
29 sierpnia o 20:00
Teatr Ludowy (Kraków)
Sarenki Tomáš Svoboda
około 22:00 – zabawa taneczna w cieniu wieży szybu „Prezydent”

Wystawa w schronie dowodzenia
Nietypowa wystawa w zaskakującym miejscu. Chorzowski schron dowodzenia oświetlą lampy z rzeczy odzyskanych ze złomu autorstwa Rafała Bryki. Artysta wykorzystując metodę upcyklingu, tworzy unikatowe meble w stylu steampunk (era maszyny parowej). Bryk przetwarza nie tylko stare, porzucone przedmioty (jak np. książki, klosze, zegary, manometry, zawory, nawet koła zębate), ale także naturalne i ekologiczne materiały (kleje, żywicę itp. Prace będzie można zobaczyć w obiekcie przy ul. Parkowej od 23 do 24 sierpnia.

Szmaterlook
Jesteś w wieku od 30 do 50 lat? Teraz możesz przejść prawdziwą metamorfozę pod okiem specjalistów od makijażu, mody i fryzjerstwa. Chorzowska Strefa Wolontariatu startuje z projektem „Szmaterlook”. Panie w wieku od 30 do 50 lat mogą wysyłać swoje zdjęcia z opisem lub nagranie w formacie mp3 na adres mailowy: akcjestrefa@gmail.com do dnia 27.08 w temacie maila wpisując „Szmaterlook - zgłoszenie”. Komisja wybierze pięć kobiet, które przejdą bezpłatną metamorfozę. W ramach finału, który odbędzie się 30. 08. 2014 r.  o godz. 18. 00 w Starochorzowskim Domu Kultury wszyscy chętni będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów i zobaczyć efekty ich prac z wybranymi w konkursie uczestniczkami.

Konkurs Mini Playback Show
Chyba każdy śpiewał kiedyś pod prysznicem, przed lustrem lub do słuchawki telefonu. Ulubione piosenki często poprawiają nam nastrój. Są tacy, którzy do perfekcji opanowali nie tylko słowa  i linię melodyczną, ale i sposób scenicznego poruszania się swoich muzycznych faworytów. Teraz będą mogli  zmierzyć się w konkursie, w ramach którego jury wybierze największą, chorzowską osobowość sceniczną.
Akcja Chorzowskiej Strefy Wolontariatu skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 10 - 20 lat. Każdy, kto będzie chciał sprawdzić swoje umiejętności w ramach konkursu musi wysłać nagranie wykonania ulubionej piosenki w formacie mp3 wykonane telefonem komórkowym / tabletem lub kamerą na adres mailowy: akcjestrefa@gmail.com do dnia 27.08.2014 r.

Uwolnij książki
Trwa coroczna zbiórka książek. Zebrane egzemplarze trafią do nowych właścicieli 11 września, podczas kiermaszu na ul. Jagiellońskiej. Każdy kto tego dnia, odwiedzi  centrum miasta, będzie mógł wrócić do domu z darmowym egzemplarzem książki, gazety lub audiobooka. Literacka giełda to jedno w wydarzeń w ramach akcji „Wolność czytania”. We wrześniu miłośnicy książek wezmą udział także w spotkaniach autorskich, warsztatach literackich i animacjach związanych z promocją czytelnictwa.

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3
27.08 Ale Cyrk - spektakl dla dzieci
28.08 Sindbad żeglarz - spektakl Stowarzyszenia Teatralnego POKO

Starochorowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
27.08 godz. 10.00 Wybuchowa kuchnia - warsztaty kulinarne dla dzieci

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
23.08 godz. 11.00 43. Hajduckie Dożynki

Miejska Galeria Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3
4-25.08. wystawa: Piotr Muschalik - fotografia.
Galeria czynna jest pon. - pt. w godz. 10:00 – 18:00. Wstęp wolny.

CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.chorzow.eu, profilu na Facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na Twitterze https://twitter.com/UMChorzow
Zapraszamy do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl
Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia www.chorzowiasnin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć