Podatki i opłaty lokalne 2015
2015-01-08

 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Chorzów informuje, iż termin składania deklaracji rocznych:

- na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych upływa w dniu 31.01.2015r.
- na podatek rolny i leśny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych upływa w dniu 15.01.2015r.
- na podatek od środków transportowych upływa w dniu 15.02.2015r.

Nie złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny bądź podatek od środków transportowych w wyżej wymienionym terminie podlega odpowiedzialności karno-skarbowej.

Poniżej skrót do:

- stawek podatku od nieruchomości na 2015r. http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=138719320610989699
- stawki podatku rolnego na 2015r., ustalanej na podstawie średniej ceny skupu żyta określa „Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015r.” (M.P. z dnia 23.10.2014r.) http://dokumenty.rcl.gov.pl/M2014000093501.pdf
- stawki podatku leśnego na 2015r., ustalanej na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna określa „Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2014r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r”. (M.P. z dnia 28.10.2014r.) http://dokumenty.rcl.gov.pl/M2014000095501.pdf
- stawek podatku od środków transportowych  http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/uchwala_983.pdf

W załączeniu wskazujemy skróty do:

1. deklaracji podatkowych:
- deklaracji na podatek od nieruchomości (druk DN-1) https://www.sekap.pl/pobierzform.seam?plikId=16522
- załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny: dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk D-1/A) https://www.sekap.pl/pobierzform.seam?plikId=16523
- załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny: wykaz współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy (druk D-1/B) https://www.sekap.pl/pobierzform.seam?plikId=16524
- deklaracji na podatek rolny (DR-1) https://www.sekap.pl/pobierzform.seam?plikId=16700
- deklaracji na podatek leśny (DL-1) https://www.sekap.pl/pobierzform.seam?plikId=16713
- deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1568813/dt-1_2012.pdf
- załącznika do deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1/A) http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1568813/dt-1a__2012.pdf

2. informacji podatkowych:
- informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (INF-1)
https://www.sekap.pl/pobierzform.seam?plikId=16502
- załącznika do informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego: informacja o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach (INF-1/A) https://www.sekap.pl/pobierzform.seam?plikId=16503
- załącznika do informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego: dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (INF-1/B) https://www.sekap.pl/pobierzform.seam?plikId=16504


Ponadto Wydział Podatków i Opłat Lokalnych informuje, iż zobowiązania podatkowe należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy.
 

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć