Ostrzeżenie - ul. Floriańska
2015-06-30

OSTRZEŻENIE!

Z uwagi na występujące zjawiska termiczne w podłożu, które uaktywniają się w miesiącach letnich, na terenie zieleńca przy ul.Floriańskiej (obszar hałdy górniczej), prosimy o niekorzystanie z części nieurządzonej skweru. Obszar ten zostanie oznakowany tabliczkami zakazującymi wstępu i ostrzegającymi o zapożarowaniu a ogniska pożarowe wygrodzone zostaną taśmą ostrzegawczą. Bezpiecznie przebywać można i korzystać z części zieleńca od ul. Floriańskiej do siłowni plenerowej oraz z naroża skweru pomiędzy ulicami Filarową i Floriańską do boiska. Granicę korzystania z terenu stanowi ścieżka od ulicy Filarowej w kierunku północnym (wzdłuż obszaru zadrzewionego).  Obszar wyłączony z korzystania zaznaczony jest na mapie kolorem czerwonym.  

mapa florianska

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć