Przedsiębiorcy, uważajcie na oszustów!
2016-01-18

W ostatnim okresie nasilił się proceder wyłudzeń w związku z wpisami do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorcy po dokonaniu wpisu są wzywani przez firmy do uiszczenia opłaty rejestracyjnej. Od czasu gdy działa rejestr CEIDG, zidentyfikowano blisko 30 takich podmiotów prowadzących rejestry komercyjne.

Przypominamy, że wpis do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) jest bezpłatny na każdym etapie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wszelkie informacje zobowiązujące przedsiębiorców do zapłaty wysyłane przez: CEODG, CEFiDG, Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm itp. są nielegalne. Nie należy reagować na żadne wezwania do zapłaty. W przypadku otrzymania takiego wezwania  należy podjąć następujące kroki:
1) zgłosić zdarzenie  na policję lub do prokuratury - niezależnie od tego czy opłata została uiszczona czy nie,
2)  zgłosić sprawę do Ministra Rozwoju - wysłać zawiadomienie z opisem zaistniałej sytuacji nawet drogą e-mailową na adres kancelaria@mr.gov.pl,
3) wystąpić z roszczeniem na drodze cywilnej – jeżeli opłata została uiszczona.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć