Konsultacje: zmiana nazwy ulicy Hanki Sawickiej
2016-11-09

W związku z realizacją Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 744), planuje zmianę nazwy ulicy na terenie Miasta Chorzów tj:

- ulicę Hanki Sawickiej zmienić na ulicę Cypriana Kamila Norwida.

Zmiana nazwy ulicy nie wiąże się z koniecznością wymiany dowodów osobistych przez osoby ją zamieszkujące. Prosimy o opinię w kwestii zmiany nazwy ulicy. Ewentualne uwagi można zgłaszać mailowo (gn@chorzow.eu) lub listownie do Urzędu Miasta Chorzów: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do dnia 31 grudnia 2016 r.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć