Szkolenia dla firm szyte na miarę
2017-10-11

Przedsiębiorco, może jeszcze tego nie wiesz, że działa nowy model dysponowania funduszami przeznaczonymi na szkolenia i usługi rozwojowe dla Twojej firmy, czyli Podmiotowy System Finansowania (PSF). Umożliwia samodzielny wybór usługi rozwojowej – takiej, która odpowiada na Twoje indywidualne potrzeby! Pieniądze są i to duże – ponad 420 mln zł! Jeśli więc inwestujesz w rozwój firmy i swoich pracowników, chcesz podwyższyć kwalifikacje jako właściciel przedsiębiorstwa, ale chcesz mieć również pewność, ze będą to dobrze wydane pieniądze – nic prostszego! Skorzystaj już dziś z PSF – dofinansowania do usług szkoleniowych i doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

DLA KOGO WSPARCIE I JAKIE?
Wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (także do osób samo zatrudnionych) oraz ich pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilnoprawnych. Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi od 50 do 80% kosztów i jest zależny m.in. od wielkości przedsiębiorstwa oraz spełnienia warunków dodatkowych (np. objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+ lub z niepełnosprawnościami albo zatrudnionych w branżach kluczowych dla rozwoju regionu. Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych wynosi 100 tys. zł. Wartość wsparcia może być przez przedsiębiorcę dowolnie rozdysponowana na usługi rozwojowe.

INFORMACJE O FUNKCJONOWANIU I ZASADACH PFS W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM


Wszelkich informacji na temat możliwości wsparcia i zasad korzystania z PFS udzielają:


1.    Operatorzy:     Fundusz Górnośląski S.A. – www.fundusz-silesia.pl ;
    Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki sp.k – www.dr-kurnicki.eu;
    Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. – www.arr.czestochowa.pl;
    Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach – www.riph.com.pl ;
    Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach – www.wst.com.pl.


2.    Punkt Kontaktowy EFS WUP w Katowicach przy ul. Kościuszki 30; 00-048 Katowice tel: (32) 7573311. E-mail: efs@wup-katowice.pl .


3.    Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. śląskim: rpo.slaskie.pl/PunktyInformacyjne

– oraz na stronie internetowej Administratora Bazy Usług Rozwojowych
(Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP):    uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dodatkowe informacje można także uzyskać w PUP Chorzów pod nr tel: 32/3497 140 lub 32/3497 110.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć