Podatki 2018
2017-12-20

Warto poczekać na otrzymanie decyzji wymiarowej na 2018 rok, jednak jeżeli ktoś chce znać wysokość podatku wcześniej – może go sam obliczyć. Aby obliczyć podatek, należy z decyzji wymiarowej za 2017 r. odczytać powierzchnię gruntów, budynków oraz wartość budowli. Wynik ten należy przemnożyć przez odpowiednią stawkę podatku wynikającą z uchwały (www.chorzow.eu). Otrzymana kwota stanowi wysokość zobowiązania podatkowego za cały 2018 rok.

Uwaga! W związku ze zmianą przepisów podatek do 100 zł jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. W  przypadku zobowiązań osób fizycznych należy poczekać na doręczenie decyzji wymiarowej na adres podany w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych. Podatnik ma obowiązek poinformowania organu podatkowego o zmianie adresu. Informacje dotyczące wysokości podatku dla osób fizycznych ze względów technicznych będą możliwe do uzyskania w Urzędzie Miasta Chorzów w  Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych po 20 stycznia 2018  r. Aby uzyskać informacje w  zakresie danej nieruchomości, należy mieć przy sobie dowód osobisty, a w przypadku działania w imieniu innej osoby – stosowne pełnomocnictwo.

W zakresie podatków osób prawnych i jednostek organizacyjnych np. pobrania osobiście druków deklaracji informacji udzielać będą na bieżąco pracownicy Referatu Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych od Osób Prawnych i Opłaty Skarbowej na parterze w pokoju nr 21. Informacje: Wydział Podatków i Opłat Lokalowych, parter UM Chorzów, pokój nr 21, tel. 32 416-5000, wew. 201,114,115,490 e-mail: pd@chorzow.eu


Kolejek do kasy można uniknąć. Na decyzjach widnieje indywidualny numeru rachunku bankowego, na który można wpłacić zobowiązania. Dokonać płatności bez ponoszenia dodatkowych kosztów można również w chorzowskich oddziałach ING Banku Śląskiego.


Terminy składania deklaracji rocznych:
• na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych upływa 31.01.2018 r.
• na podatek rolny i leśny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych upływa 15.01.2018 r.
• na podatek od środków transportowych upływa 15.02.2018 r.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć