Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do Chorzowskiej Rady Seniorów
2017-12-21

Prezydent Miasta Chorzów ogłasza nabór kandydatów do Chorzowskiej Rady Seniorów na kadencję 2018-2020. Zgłoszenia osób proponowanych na radnych przyjmowane są w sekretariacie Wydziału Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej Urzędu Miasta, II piętro, p. 215, do 5 stycznia 2018 r. Zgłoszenie musi składać się z formularza warz z oświadczeniami o zgodzie na kandydowanie i przetwarzanie danych osobowych (zał. 1) oraz listy co najmniej 15 podpisów poparcia (zał. 2). Dokumenty te przyjmowane są w zamkniętych kopertach opisanych: Wybory – Chorzowska Rada Seniora kadencja 2018-2020.

Kandydatami, w myśl § 5 ust. 2 statutu Chorzowskiej Rady Seniorów, mogą zostać: przedstawiciele osób starszych – mieszkańcy Chorzowa, posiadający poparcie co najmniej 15 mieszkańców miasta w wieku senioralnym oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, desygnowani przez te podmioty w trybie zgodnym z ich wewnętrznymi regulacjami.

Karta_zgłoszenia_kandydata_w_wyborach.docx

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć