Budżet

2017-12-12 12:00 URZĄD

Budżet obywatelski to sposób planowania oraz konsultowania zadań finansowanych ze środków publicznych, a realizowanych przez urząd miasta lub podległe mu jednostki. Jego cechą charakterystyczną jest to, że mieszkańcy tworzą, zgłaszają i wybierają w głosowaniu projekty związane z funkcjonowaniem swojej dzielnicy lub miasta.

 

Inwestycje

Dochody do budżetu w 2017 roku mają wynieść dokładnie 681.716.377,79 złotych.
Natomiast planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, wyniesie 42.190.891,21 złotych. 

Planowane Inwestycje na rok 2018

Zobacz

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA CHORZÓW NA 2017 ROK

Zobacz

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA CHORZÓW NA 2016 ROK

Zobacz

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA CHORZÓW NA 2015 ROK

Zobacz

Budżet obywatelski