Dzienne Domy Pomocy

2017-09-10 18:09 Pomoc społeczna

DZIENNE DOMY POMOCY
funkcjonujące na terenie Miasta Chorzów

 

Dzienny Dom Pomocy prowadzony przez Stowarzyszenie
„CHORZOWSKA LAUBA”

ul. Dąbrowskiego 104, 41 – 500 Chorzów
tel. 32/ 247-96-73
e-mail: chorzowskalauba@interia.pl
Kierownik: Barbara Tworeszczuk

 

Dzienny Dom Pomocy prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej
Ośrodek Święty Florian

ul. Skrajna 2a, 41 – 506 Chorzów
tel. 32/ 247-32-56
e-mail: ddpsflorian@tlen.pl
Kierownik DDP: p.o. Izabela Knop

 

Dzienny Dom Pobytu prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Chorzowie

ul. Beskidzka 6, 41 – 500 Chorzów
tel. 32/241-80-16
e-mail: zk.chorzow@psoni.org.pl
Kierownik: Jolanta Głogowska