Sposób postępowania podczas zagrożenia

Podstawowe informacje dotyczące bezpiecznych zachowań w czasie powstania pożaru:

• Zaalarmuj niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia;

• Wezwij straż pożarną;

• Przystąp niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i niesienia pomocy osobom zagrożonym, a w przypadku konieczności przystąp do ewakuacji ludzi i mienia;

• Jeśli ubranie pali się na tobie zatrzymaj się, połóż na ziemie i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia;

• Nie gaś urządzeń elektrycznych wodą, gdyż mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne;

• Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować;

• Wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy;

• Gdy pożar i swąd dymu obudzi cię ze snu zbadaj czy drzwi są ciepłe, jeśli tak , to nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg, by opuścić pomieszczenie (np. okno jeśli jest to możliwe).

• Jeśli nie możesz wyjść z pomieszczenia, uszczelnij drzwi, kanały wentylacyjne by nie przedostał się przez nie dym, otwórz okno i wzywaj pomoc; Wywieś w oknie białe prześcieradło, koszulkę lub obrus jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy.

• Jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione, to zakryj usta i nos ręcznikiem, okryj się czymś niepalnym lub mokrym kocem i przemieszczaj się tuż przy podłodze. Dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne;

• Opuszczając mieszkanie, zabierz ze sobą wszystkich domowników. Podstawowe informacje na temat sposobu postępowania podczas utrzymującej się wysokiej temperatury powietrza:

• Ogranicz do minimum przebywanie na słońcu zwłaszcza w okresie najintensywniejszego działania jego promieni,

• Utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczenia, stosując żaluzje w drzwiach i oknach,

• Rozważ montaż zewnętrznych okiennic lub żaluzji, ponieważ latem nie dopuszczają one ciepła do wnętrza domu, natomiast utrzymują ciepło w domu zimą,

• Spożywaj zbilansowane, lekkie posiłki,

• Regularnie pij duże ilości wody,

• Ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych,

• Ubieraj się w luźno dopasowane rzeczy, zakrywające możliwie największą powietrznię skóry, ponieważ lekka, o jasnych kolorach odzież odbija światło i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymać normalną temperaturę ciała,

• Noś okrycia głowy, które skutecznie będą chronić twarz i głowę przed nadmiernym nagrzaniem,

• Użyj balsamów, olejków ochronnych przed promieniowaniem słonecznym o wysokim współczynniku skuteczności,

• Unikaj skrajnych zmian temperatury, zwolnij tryb życia, zredukuj oraz ogranicz wyczerpujące zajęcia,

• Osoby wysokiego ryzyka powinny przebywać w chłodnych miejscach,

• Pamiętaj, że podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie pożarowe, przebywając w lesie, na podsuszonych łąkach, ścierniskach, zachowaj szczególną ostrożność i staraj się nie zaprószyć ognia.

 

Trudne warunki atmosferyczne:

Podczas burzy:

• Jeśli spotka Cię burza z dala od domu, znajdź bezpieczne schronienie i pozostań do czasu jej zakończenia. Nie chowaj się pod drzewami. Na otwartej przestrzeni przykucnij i przeczekaj. Burze z reguły nie trwają dłużej niż pół godziny.

Jeśli jesteś w domu:

• Zamknij okna, usuń z parterów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom;

• Pozostań w nim z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi;

• Z miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodowlane;

• Trzymaj pod ręką przygotowane latarki oraz dodatkowe baterie;

• Mniej włączone radio w celu zapoznania się z podawanymi komunikatami;

• Wyłącz z gniazdek wszystkie urządzenia elektryczne oraz anteny;

• Jeśli jesteś w samochodzie stań na poboczu i przeczekaj ulewę, unikaj zatrzymywania się pod drzewami, przewodami elektronicznymi itp.

 

Bądź przygotowany na wystąpienie śnieżycy, zawiei i zamieci:

• Słuchaj prognozy pogody i komunikatów podawanych przez radio i telewizję;

• Podczas opadów pozostań w domu;

• Jeśli musisz wyjść ubierz się ciepło i zostaw komuś plan swojej podróży;

• Zachowaj ostrożność poruszając się oraz zwróć uwagę na zwisające sople i wały śniegu na dachach budynku;

• Jeśli używasz piecyków, zapewnij wentylację pomieszczenia.

 

Podróżowanie w zimie:

• Jeśli musisz wyruszyć w podróż, rozważ wykorzystanie publicznych środków transportów, natomiast jeśli podróżujesz samochodem podróżuj w dzień, nie podróżuj samotnie, informuj innych o swoim planie podróży;

• Używaj głównych dróg, unikaj bocznych dróg i skrótów;

• Przygotuj swój samochód do zimy;

• Trzymaj zimowy zestaw w bagażniku samochodu;

• Pamiętaj, że działanie służb drogowych mają na celu jedynie łagodzenie skutków zimy na drogach;

Jeśli śnieg uwięzi cię w samochodzie:

• włącz silnik i ogrzewanie na 10 minut w ciągu każdej godziny w celu utrzymania ciepła, a kiedy silnik pracuje, lekko otwórz okno w celu wentylacji;

• wykonaj ćwiczenia w celu rozgrzania organizmu, lecz unikaj przemęczenia;

• ogrzewaj się przykrywając się z innymi pasażerami wierzchnim ubraniem i kocami;

• jedna osoba musi czuwać w czasie snu, by obudzić wszystkich, gdy zauważy pomoc;

• oszczędzaj energie;

• w nocy włącz wewnętrzne oświetlenie, by ratownicy mogli cię zauważyć.

 

Zagrożenie chemiczne

Na obszarze miasta zgromadzone są bardzo duże ilości różnego rodzaju mediów chemicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców miasta. Podczas awarii: Przebywając w miejscu, w którym nastąpiła awaria połączona z uwolnieniem się jakichkolwiek materiałów niebezpiecznych należy:

• Zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi. Zatelefonować do Straży Pożarnej, gdy jesteś świadkiem wypadku;

• Zamknąć okna i wyłączyć wentylację, gdy znajdujesz się w samochodzie, pozwoli to ograniczyć ryzyko skażenia;

• Chronić drogi oddechowe. W tym celu wykonaj filtr ochronny z dostępnych Ci materiałów (zwilżona w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej, chusteczka, szalik, ręcznik itp.) i osłoń nimi drogi oddechowe;

• Opuść rejon zagrożony, kierując się prostopadle do kierunku wiatru omijając miejsce awarii. Jeśli jest to niemożliwe lub miejsce awarii nie jest ci znane schroń się do pomieszczeń lub samochodu;

• Przystąpić niezwłocznie do uszczelniania okien, drzwi, otworów wentylacyjnych oraz innych możliwych dróg przedostania się materiału niebezpiecznego do mieszkania;

• Stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach;

• Gdy zostanie zarządzona ewakuacja jak najszybciej zabrać dzieci i osoby niepełnosprawne, wyłączyć urządzenia gazowe oraz elektryczne, wygasić, piece, zamknąć przewody kominowe i wentylacyjne. Zamknij okna, mieszkanie powiadom sąsiadów, a następnie udaj się w kierunku wskazanym w komunikatach lub przez służby porządkowe; • Wykorzystać zastępcze i podręczne środki ochrony dróg oddechowych i skóry(maski tkaninowe, płaszcze impregnowane, okulary ochronne, tampony z waty lub gazy);

• Zabezpieczyć żywność w szczelnych pojemnikach;

• Włączyć dostępne środki masowego przekazu (np. radio, TV) na program lokalny i zastosować się do zaleceń przekazywanych w komunikatach.  

Po awarii:

• Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczaj uszczelnionych pomieszczeń;

• Unikaj spożywania żywności z Twojego ogrodu oraz mleka od Twoich krów, dopóki nie będą zbadane przez terenową stację sanitarno-epidemiologiczną;

• Jeśli przebywałeś w strefie skażonej, zdejmij ubranie, które uległo zanieczyszczeniu i zmień je na czyste oraz dużą ilość wody przemyj oczy, usta, nos i weź prysznic, a następnie zgłoś się do lekarza;

• Spakuj skażone ubranie i buty w oddzielonym szczelnym pudle bez kontaktu z innymi nieskażonymi rzeczami i wezwij Straż Pożarną do usunięcia tych przedmiotów.

Zagrożenie komunikacyjne Jeśli jesteś świadkiem wypadku drogowego to:

• Zabezpiecz miejsce zdarzenia (wyłącz zapłon w uszkodzonych samochodach);

• W odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze;

• W nocy oświetl miejsce wypadku światłami swojego samochodu;

• Wezwij służby ratownicze, policję, pogotowie;

• Udziel pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym;

• Jeśli w wypadku nie było osób poszkodowanych usuń z jezdni uszkodzone pojazdy, aby nie były przyczyną kolejnego groźniejszego wypadku i nie tamowały ruchu. Jeśli nie jest to możliwe ze względu na powstałe uszkodzenia, należy koniecznie zabezpieczyć to miejsce trójkątem ostrzegawczym, włączenie świateł awaryjnych itp. Podczas zagrożeń komunikacyjnych w ruchu kolejowym i lotniczym:

• Powiadom służby ratownicze;

• Udziel pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie zagraża pożar lub wybuch oraz gdy nie ma innych zagrożeń;

• Stosuj się do poleceń służb ratowniczych;

• Oddal się jak najszybciej, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji lub wybuchu;

• Ostrzegaj innych przypadkowych świadków zdarzenia;

• Nie opuszczaj miejsca zdarzenia, jeśli byłeś uczestnikiem katastrofy, bez przebadania przez lekarza, ponieważ skutki mogą się ujawnić dopiero po kilko godzinach.

 

Zagrożenie katastrofą budowlaną

Katastrofy budowlane najczęściej powodowane są:

• Wadami konstrukcyjnymi i technologicznymi;

• Wybuchami gazu;

• Szkodami górniczymi;

• Terroryzmem.

Gdy nie masz możliwości opuszczenia domu:

• Wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus, jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy.

Gdy jesteś unieruchomiony(przysypany):

• Nawołuj pomoc, stukając w lekkie elementy metalowe- ułatwisz ratownikom twoją lokalizację.  

Gdy opuściłeś dom:

• Powiadom kierującego akcją o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy zostali jeszcze w pomieszczeniach budynku, oraz o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza domem;

• Jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie służbie ratowniczej;

• Nie przeszkadzaj w pracy ratownikom;

• Nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku bez zezwolenia służb budowlanych, które określają, czy takie wejście jest bezpieczne;

• Zgłoś swoje potrzeby do pkt pomocy społecznej lub władz miasta

 

Zagrożenia wywołane infrastrukturą komunalną:

Do przyczyn bezpośrednich można zaliczyć:

• Porażenie prądem elektrycznym;

• Rozszczelnienie sieci (instalacji) gazowej;

• Wycieki czynnika grzewczego z magistrali ciepłowniczych;

• Rozszczelnienie magistrali wodnych;

• Uszkodzenie ciągów kanalizacyjnych przebiegających pod ciągami dróg.

W przypadku braku wody:

• W razie uszkodzenia lub wyłączenia dopływu wody, dostarczać ją będą beczkowozy;

• Przy czerpaniu wody ze studni, wodociągu lub innego źródła należy mieć pewność, że nie zawiera ona substancji szkodliwych.

W przypadku braku dostaw energii elektrycznej:

• Nie należy otwierać bez potrzeby zamrażarki, w chłodnym pomieszczeniu utrzyma ona niską temperaturę przez około 3 dni;

• W pierwszej kolejności należy zużywać produkty, które najszybciej się psują;

• Należy pamiętać o przygotowaniu oświetlenia zastępczego;

• W przypadku eksploatowania urządzeń ratujących życie, należy zapewnić rezerwowe źródło zasilania.

W przypadku braku ogrzewania należy:

• korzystać tylko z jednego pomieszczenia;

• zamknąć drzwi do zimnych pomieszczeń;

• Uszczelnić i ocieplić okna oraz ubrać się wielowarstwowo;

• Nie ogrzewać pomieszczenia przy użyciu kuchenki gazowej lub piekarnika – mogą one pracować tylko przy sprawnej wentylacji.

 

Niewybuchy i niewypały

W związku z częstymi przypadkami znalezienia przez mieszkańców województwa śląskiego niewybuchów i niewypałów Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności informuje, że za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego. Są to w szczególności: zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie i karabinowe, pancerzownice, granaty, miny wszelkich typów, ładunki materiałów wybuchowych. Niezachowanie należytych środków ostrożności przy ich znalezieniu oraz niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Pamiętaj by zapoznać swoje dzieci ze sposobem postępowania w przypadku znalezienia w/w przedmiotów.  

W przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu:

• kategorycznie nie wolno dotykać, podnosić, przesuwać, przewozić, rozmontowywać, wrzucać do ogniska, stawów lub głębokich rowów znalezionych niewybuchów;

• w miarę możliwości zabezpiecz miejsce znalezienia przed dostępem innych osób;

• powiadom Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną lub administratora terenu, na którym znalazłeś przedmiot;

• do czasu przyjazdu uprawnionych służb pozostań w pobliżu znaleziska – nie dopuść innych osób do przedmiotu;

• zachowaj bezpieczną odległość od niewybuchu lub niewypału.

 

Zagrożenia z udziałem dzikich zwierząt

Główne zagrożenia dla ludzi ze strony niebezpiecznych zwierząt to: pogryzienia, ukąszenia, zainfekowanie wścieklizną, które w swych skutkach może doprowadzić do śmierci lub trwałego uszkodzenia ciała..Jedynym jadowitym wężem żyjącym na wolności na terenie całej Polski jest żmija zygzakowata. Inne jadowite węże mogą występować w naszym kraju tylko, jako zwierzęta domowe.

Objawy ukąszenia:

• Dwie punktowe rany(miejsce ukąszenia);

• Narastający obrzęk, zaczerwienienie, bolesność w miejscu ukąszenia;

• Zawroty głowy;

• Pocenie się;

• Uczucie narastającego lęku;

• Bladość;

• Przyspieszenie tętna i oddechu;

• Nudności, wymioty;

• Ogólne osłabienie;

• Drgawki.

Pierwsza pomoc przy ukąszeniach przez węża:

• Oceń sytuację i bezpieczeństwo(zapytaj poszkodowanego o wygląd węża i czas ukąszenia);

• Wezwij pogotowie ratunkowe lub inną pomoc;

• Uspokój poszkodowanego, szczególnie dzieci(podczas całej akcji ratunkowej poszkodowany powinien leżeć nieruchomo z kończynami poniżej poziomu serca- w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się jadu w organizmie)

• Wykonaj ponad miejscem ukąszenia kilka obwojów kolistych szerokim bandażem lub zastosuj chustę trójkątną- zaciskaj nie za mocno i co 10-20 minuty zwalniając ucisk na 1-2 minut;

• Bezpiecznie jest ochładzać miejsce ukąszenia;

• Sprawdzać okresowo czynności życiowe poszkodowanego;

• Okryj ciepło poszkodowanego i zapewnij mu wsparcie psychiczne;

• Podawaj duże ilości płynów.

Pamietaj!!!!

• Nie wolno wysysać krwi ustami;

• Nie wolno nacinać i masować miejsce ukąszenia;

• Nie wolno podawać alkoholu, leków cucących;

• Nie wolno podawać surowicy przeciw jadowi żmij bez decyzji lekarza.  

Pierwsza pomoc przy użądleniach:

• Uspokój poszkodowanego;

• Wezwij pomoc;

• Usuń żądło w taki sposób aby nie uszkodzić zbiorniczka z trucizną;

• Stosowanie zimnych okładów w celu złagodzenia bólu i ograniczenia obrzęku;

• Podanie kostki lodu do ssania zmniejszy obrzęk w przypadku ukąszenia w obrębie jamy ustnej i szyi;

• Zapewnienie poszkodowanemu dalszej pomocy.

Objawy użądlenia:

• Bolesność, pieczenie lub swędzenie, zaczerwienienie i obrzęk miejsca użądlenia;

• U osób uczulonych mogą wystąpić następujące objawy ogólne:

 dreszcze;  podwyższona temperatura ciała;  bóle i zawroty głowy;  przyspieszenie tętna;  duszność i zaburzenia oddychania.

Ukąszenie przez kleszcza:

• Usuwanie kleszcza powinno być wykonane natychmiast po wykryciu go przez personel medyczny, jeśli natychmiastowa pomoc medyczna jest nie możliwa, kleszcza należy chwycić pęsetą za odwłok bardzo blisko skóry i wyciągnąć zdecydowanym ruchem ku górze oraz w bok. Nie wolno go wyciskać i wykręcać oraz smarować tłuszczem lub spiritusem;

• Po usunięciu kleszcza należy skontaktować się z lekarzem:

• Gdy podczas usuwania kleszcza jego główka pozostanie w skórze;

• Jeśli w miejscu ukłucia powstanie okrągłe powiększające się zaczerwienienie;

• Jeśli do ukłucia doszło na terenie, gdzie kleszcze przenoszą wirusy zapalenia opon mózgowych lub bakterie wywołujące boreliozę. Informacje na ten temat udziela prasa lokalna, stacje sanepidu oraz lekarze;

• Jeśli po ukłuciu pojawi się jeden z następujących objawów:

 wysoka gorączka, mdłości, sztywność karku, zaburzenia świadomości;  paraliż, niedowłady;  powiększone węzły chłonne;  bóle stawów.

Pierwsza pomoc przy pogryzieniach:

• Uspokojenie poszkodowanego;

• Zebranie informacji o okolicznościach, gatunku i czasie pogryzienia;

• Wezwanie pomocy;

• Nałożenie powyżej ukąszenia szerokiego bandaża i pozwolenie na wypływ krwi z rany przez 5-10 minut;

• Przemywać ranę wodą z mydłem lub wodą utlenioną;

• Założenie na ranę jałowego opatrunku;

• Uniesienie i unieruchomienie kończyny;

• Ciepłe okrycie poszkodowanego i zapewnienie mu wsparcia psychicznego;

• Powiadomienie służb sanitarno- epidemiologicznych o pogryzieniu przez bezpańskie lub dzikie zwierzęta.  

 

Przekroczenie poziomu pyłu zawieszonego PM10

Środki ostrożności:

• unikanie długotrwałego przebywania  na otwartej przestrzeni, w szczególności  połączonego ze znacznym  wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu,

• zaleca się  aby osoby z niewydolnością  układu krążenia   i przewlekłymi  chorobami układu  oddechowego,  mające  trudności z oddychaniem, pozostawały w  pomieszczeniach,

• ograniczenie korzystania z pojazdów samochodowych  w celu zmniejszenia  w powietrzu zawartości  dwutlenku siarki

Zaleca się:
• ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych.

• rezygnację ze spacerów z dziećmi,

• ograniczenie spalania niskojakościowych paliw takich jak: miały węglowe oraz stosowanie do celów grzewczych gazu (w przypadku posiadania odpowiedniego pieca) bądź  grzejników elektrycznych,

• unikanie wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia .

Menu