RAPORT 2017-08-27

I. DANE STATYSTYCZNE Z DNIA 27. 08. 2017

1. Działania Policji:

 1. Udział w bójce:

 2. Pobicia:

 3. Zgwałcenia

 4. Rozboje :

 5. Kradzieże:

 6. Kradzieże z włamaniem: 1

 7. Przestępstwa związane z obrotem narkotykami :

 8. Wypadki drogowe, w których:
  - osób poniosło śmierć
  - osób zostało rannych:

 9. Osób zatrzymanych:
  - nietrzeźwych kierujących : 1
  - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym: 2

 10. Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych:

 11. Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych:

 12. Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki):

 13. Interwencje dotyczące osób bezdomnych:

 14. Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne : 1

2. Działania Straży Miejskiej:

 1. Zakwalifikowano wykroczenia:
  - przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: 5
  - przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia : 1
  - przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 1
  - przeciwko osobie:
  - przeciwko zdrowiu :
  - przeciwko mieniu:
  - przeciwko interesom konsumentów
  - przeciwko obyczajowości publicznej:
  - przeciwko urządzeniom użytku publicznego :
  - przeciwko obowiązkowi ewidencji:
  - określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. Alkohol: 1
  - określone w aktach prawa miejscowego:

 2. Przestępstwa:

 3. Zdarzenia pozostałe:
  - awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej:
  - interwencje dotyczące osób bezdomnych :
  - interwencje porządkowe w mieście:
  - odłów zwierząt:
  2
  - pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania :
  - interwencje wobec nietrzeźwych. lub wymagających pomocy lek:
  1
  - akcja zima:
  - interwencje pozostałe:
  1

 

 3. Działania Państwowej Straży Pożarnej

 1. Pożarów: 2
  Wartość w tys. zł: 0

 2. Miejscowych zagrożeń: 2
  Wartość w tys. zł: 0

 3. Fałszywych alarmów: 1

 4. Ogółem zdarzeń: 5

Wartość w tys. zł: 0


4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 

 1. Liczba przyjętych zgłoszeń:
  w tym:

- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:

 • Budowlanej:

 • Technicznej:

 • Drogowej i komunikacyjnej: 1

- Działanie w ramach Akcji Zima :

- Odłów dzikich zwierząt : 2
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne:

- Zagrożenia pożarowe :

- Wykroczenia :

- Przestępstwa:
- Inne zagrożenia : 1

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy

Nie wystąpiły.

2 .Poważne wypadki , katastrofy komunikacyjne.
.Nie wystąpiły.

 

3. Awarie urządzeń i instalacji.
Nie wystąpiły

 

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 102

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 35 mm

oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

od godz. 13:00 dnia 27.08.2017 do godz. 19:00 dnia 27.08.2017

5. Awarie budowlane

Nie wystąpiły.

6. Zagrożenie pożarowe.

Nie wystąpiły

 

7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

 

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.

 

9. Terroryzm.
Nie wystąpił.

 

10. Inne zagrożenia

Nie wystąpiły

 

III. INFORMACJE DODATKOWE
Ul. Łagiewnicka : uszkodzony znak informujący o wjeździe na teren miasta Chorzów ( E 17 a), oraz znak informujący o terenie zabudowanym ( D 42).


 

Opracowała:
Służba Dyżurna MCZK