Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

(wstecz)

Fundusze Unijne

 

1. Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiS) na lata 2014 - 2020

 

2. Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020

3. Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014 – 2020

 

4. Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (EFS) na lata 2014 – 2020

5. Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2007 – 2013

 

6. Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiS) na lata 2007 – 2013

7. Projekty współfinansowane ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na lata 2004 – 2006

    • "Adaptacja historycznego budynku byłego Teatru Miejskiego na potrzeby Chorzowskiego Centrum Kultury"
    • "Rewitalizacja zespołu akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie"
    • "Przebudowa skrzyżowania ulic Batorego, Niedźwiedziniec i Radoszowskiej w Chorzowie

8. Projekty współfinansowane ze środków Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA)

    • "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach"

  • W 2011 roku Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii zakończyło kilka ważnych dla pacjentów inwestycji.

9. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

10. Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Menu