Szukaj

Wyników: 4766, stron: 681, aktualna strona: 1


2018-02-25
I. DANE STATYSTYCZNE 1. Działania Policji:a) Udział w bójce b) Pobicia c) Zgwałcenia d) Rozboje e) Kradzieże f) Kradzieże z włamaniem 1g) Przestępstwa związane z obrotem narkotykami h) Wypadki drogowe, w których: - osób poniosło śmierć- osób zostało rannych i) Osób zatrzymanych: - nietrzeźwych kierujących - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym j) Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowychk) Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowychl) Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki)m) Interwencje dotyczące osób bezdomnych n) Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne 2.
2018-02-24
I. DANE STATYSTYCZNE 1. Działania Policji: a) Udział w bójce b) Pobicia c) Zgwałcenia d) Rozboje e) Kradzieże f) Kradzieże z włamaniem g) Przestępstwa związane z obrotem narkotykami h) Wypadki drogowe, w których: - osób poniosło śmierć - osób zostało rannych i) Osób zatrzymanych: - nietrzeźwych kierujących - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym j) Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych k) Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych l) Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki) m) Interwencje dotyczące osób bezdomnych n) Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne 2.
2018-02-22
I. DANE STATYSTYCZNE 1. Działania Policji: Udział w bójce Pobicia Zgwałcenia Rozboje Kradzieże 3 Kradzieże z włamaniem Przestępstwa związane z obrotem narkotykami Wypadki drogowe, w których: - osób poniosło śmierć - osób zostało rannych Osób zatrzymanych: - nietrzeźwych kierujących - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym 1 Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki) Interwencje dotyczące osób bezdomnych Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne 2.
2018-02-22
Już od kwietnia prywatne żłobki w Chorzowie otrzymywać będą wyższe dotacje za pobyt maluchów w placówce. Na ostatniej sesji radni przyjęli propozycję prezydenta, aby zwiększyć kwotę z 400 zł do 550 zł. – Naszym celem jest stałe poszerzanie oferty żłobkowej w Chorzowie. Dzięki wyższej dotacji prowadzenie placówki będzie bardziej opłacalne, co przełoży się na nowe miejsca dla najmłodszych - wyjaśnia wiceprezydent Wiesław Ciężkowski.
2018-02-22
Cztery chorzowskie szkoły zostaną podłączone do sieci ciepłowniczej. Mowa o SP nr 12 przy ul. Skrajnej, SP 14 przy ul. Podmiejskiej, ZSTiO nr 3 oraz Szkole Społecznej przy ul. Stefana Batorego. Całkowity koszt inwestycji, czyli 697 503 zł zostanie pokryty przez Tauron Ciepło.Podłączenie szkół do sieci w praktyce oznacza likwidacje starych kotłowni i pieców, które zostaną wymienione na ekologiczne instalacje dostarczające ciepło prosto z elektrociepłowni Elcho.
2018-02-21
I. DANE STATYSTYCZNE 1. Działania Policji: a)Udział w bójce b)Pobicia c)Zgwałcenia d)Rozboje e)Kradzieże f)Kradzieże z włamaniem g)Przestępstwa związane z obrotem narkotykami 2 h)Wypadki drogowe, w których: - osób poniosło śmierć - osób zostało rannych i)Osób zatrzymanych: - nietrzeźwych kierujących 1 - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym 1 j)Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych k)Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych l)Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki m)Interwencje dotyczące osób bezdomnych n)Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne 2.
2018-02-21
Osoby, które nie radzą sobie z problemem alkoholowym oraz rodziny takich osób mogą uzyskać pomoc od Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie. Komisja podejmuje działania po złożeniu wniosku/zawiadomienia o istniejącym problemie. Wniosek można złożyć względem osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują: rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od zaspokojenia potrzeb rodziny, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Menu